Salmenta baldintzak

SARRERAK EROSTEKO BALDINTZAK ETA TERMINOAK

Zeraingo turismo bulegoan egiten diren bisita gidatuen sarrera online erreserba tramitatzeko, ezinbestekoa izango da baldintza hauek onartzea:

IDENTIFIKAZIOA.

Dokumentu honetan jasotzen diren Kontratazio Baldintza Orokorrak aplikagarriak dira https://zerain.eus webgunearen bidez egiten diren merkataritza-transakzio guztietan. Transakzio horien titularra Zeraingo Udala da (IFK: P-2002700-I; helbidea: Zeraingo Udala, 20214 Zerain, Gipuzkoa).

Dokumentu honen ondorioetarako, harremanetarako telefonoa 943 80 17 24 da eta turismo sailaren harremanetarako helbide elektronikoa turismobulegoa@zerain.eus da.

XEDEA ETA JARDUERA.

Zeraingo Udalaren helburua tokiko turismoa sustatzea da. Helburu horretara bideratutako zereginetako bat Aizpea eta Larraondora egindako bisita gidatuen kudeaketa da, baita erreserba gure web orriak emandako erosketa tresnaren bidez ordaintzea eskatzen duten beste jarduera puntual batzuk ere.

KONTRATAZIOARI BURUZKO WEB ORRIA EGUNERATZEA.

https://zerain.eus webguneak beretzat gordetzen du turismo-bulegoak eskaintzen dituen ordainketa-zerbitzuetako zerbitzu, prezio, sustapen eta gainerako baldintzetan aldaketak eta eguneratzeak egiteko eskubidea.

https://zerain.eus webgunean eskaintzen den informazioa egiazkoa izan dadin eta akats tipografikorik gabe ager dadin saiatzen da, bere bitartekoen barruan. Tipografia-akatsen bat gertatzen bada, eta akats hori Udalaren borondatetik kanpokoa bada, berehala zuzenduko da. Bezeroren batek erosketaren bat egitea erabakitzen badu https://zerain.eus motako akats batean oinarrituta, berehala jakinaraziko dizu akats hori, eta bi aldeek erosketa bertan behera utz dezakete inolako kosturik gabe, baldin eta akats hori dagoela justifikatzen bada.

Bisita-erregimenari eta ibilbide edo zerbitzu bakoitzari dagozkion ordutegi eta tarifei buruzko informazio gehiago aurki dezakezu horietako bakoitzaren fitxaren barruan.

KONTRATUAREN HIZKUNTZA ETA IRAUPENA.KONTRATAZIOAREN GUTXIENEKO ADINA.

Saltzeko baldintza orokor hauen atalaren itzulpen posibleak alde batera utzita, kontratuaren hizkuntza ofiziala gaztelaniazko bertsioa izango da beti.

Zerbitzuaren iraupentzat hartzen ditugu sarrera erreserbatzeko eskaeraren eta erosleak bisita egin arteko fase guztiak, adostutako prezio osoa ordaindu ondoren.

Kode Zibilaren 1263. artikuluaren arabera, emantzipatu gabeko adingabeek eta ezgaituek ezin dute urrutiko salerosketa-kontraturik egin gurasoen edo tutoreen berariazko baimenik gabe.

Salmenta-baldintza orokor hauek onartuz, bezeroak adierazten du adin nagusikoa dela (gutxienez 18 urte) eta legezko gaitasuna duela https://zerain.eus webgunearen bidez eskaintzen diren zerbitzuak eta/edo produktuak eskuratzeko, eta baldintza orokor guztiak ulertzen dituela.

LEGEZKO BERMEA.

Kontsumitzaile gisa, gure online dendako bezeroak, hemen deskribatutako eskubideez gain, legezko eskubide guztiak ditu, zerbitzuen salmentari buruzko Espainiako eta Europako legeriaren arabera. Jakinarazten dizugu legezko eskubide horiek ezin direla inoiz Salmentarako Baldintza Orokor hauen eraginpean egon ‘.

ZERBITZUAK DESKRIBATZEKO ZEHAZTASUNA.

Nahiz eta gure konpromisoa izan sarreren salmentaren xede diren bisitei eta egindako tailerrei buruzko ezaugarri, ezaugarri, irudi eta abarrei buruzko informazioaren zehaztasuna optimizatzea, gure enpresak ez du berariaz bermatzen informazio horren zehaztasun, fidagarritasun edo zehaztasun osoa, batzuetan gure online orrira sartzeko erabiltzen diren nabigatzaile moten konfigurazioetan dauden desberdintasunek alda dezaketena.

NOLA EROSI.

Gure webgunearen kontsultaren bidez, bisita edo zerbitzu bakoitzaren atalean, sarreren eskuragarritasunari eta horien modalitate eta prezioei buruzko informazioa jaso daiteke. Fitxa horiek https://zerain.eus/turismoa/bisita-gidatuak URLan eskuratu ahal izango dituzu, edo, gertaera puntualen kasuan, web orrian behar bezala adierazitako URLan. Barruan zaudela, bisitari buruzko guztiaren berri emango dizugu (ohiko galderen atalean lagun dezakezu).

Bisita edo nahi duzun zerbitzua hautatu ondoren, erreserba-data aukeratu ahal izango duzu emandako egutegian. Bertan, bere lehentasuneko ordutegia aukeratu ahal izango du, betiere plaza libreak badaude.

Data eta ordua baliozkotu ondoren, erosketarekin jarraitu ahal izango duzu, “Egin erreserba – Reservar” botoian klik eginez. Orri batera birbideratuko da, eta bertan sarreren eskuratzailearen datuak bete beharko dira.

Erreserba aldez aurretik berretsiko da eta ez zaio ordainketa-daturik eskatuko. Bisita egiteko behar den gutxieneko taldea osatzen bada, erreserba hori berretsiko da, eta posta elektroniko bat bidaliko zaio eskuratzaileari, ordainketa-estekarekin. Hemendik, erreserba eskainitako ordainketa moduen bidez amaitu ahal izango da, eta horrela erreserba baieztatuta geratuko da. Mezu elektroniko bat bidaliko da baieztapenarekin.

ORDAINTZEKO MODUAK.

Kreditu edo zordunketa txartelarekin edo Bizum bidez ordaintzea onartzen da.

TRANSAKZIOEN SEGURTASUNA.

https://zerain.eus webguneak industrian oro har onartzen den informazioaren segurtasun-teknikak erabiltzen ditu, hala nola firewall-ak, sarbidea kontrolatzeko prozedurak eta mekanismo kriptografikoak. Horren guztiaren helburua da datuak baimenik gabe eskuratzea saihestea. Helburu horiek lortzeko, erabiltzaileak/bezeroak onartzen du zerbitzu-emaileak datuak lortzea, sarbide-kontrolak kautotzeko.

Kontratazio-prozesu oro komunikazio-protokolo seguruaren bidez (HTTPS://) transmitituko da beti, inork ez dezan eskuratu elektronikoki transmititutako informazioa.

BIDALKETAK ETA ENTREGATZEA.

https://zerain.eus erabiltzailea behartuta dago erreserba baieztatzera posta elektronikoz, ordainketa egin ondoren.

ITZULKETAK ETA EZEZTAPENAK.

Behin erreserba-prozedura amaituta, ez da baliogabetzerik onartuko. Horri ekin aurretik, ziurtatu behar duzu sartutako datuen ziurtasuna eta egokitasuna, ezin zarela bertaratu edo datuak sartzean akatsen bat egin, ez dira zenbatekoa itzultzea ahalbidetzen duten arrazoiak. Ez da aplikatzekoa artikuluan aurreikusitako atzera egiteko eskubidea. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren 68 eta hurrengoak. Arrazoi tekniko edo operatiboengatik ezeztatzen bada bakarrik itzuliko da zenbatekoa. Kasu horretan, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da, gehienez ere 14 egun naturaleko epean, bisita ezeztatu dela jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita.

DATUEN BABESA.

Orokortasunak. Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen (aurrerantzean, DBLO) 5. artikuluaren arabera, bezeroei jakinarazten zaie erosketan zehar emandako datuak Zeraingo Udalaren titulartasuneko fitxategi batean sartuko direla.

Fitxategi hori behar bezala deklaratuta dago Datuak Babesteko Erregistro Orokorrean, eta datuak biltzearen helburua bi alderdien arteko merkataritza- eta kontratu-harremana mantentzea da. Bezeroak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, horien aurka egiteko eta ezerezteko eskubideak baliatu ahal izango ditu, Datuak Babesteko Lege Organikoak eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak, Datuak Babesteko Lege Organikoa (aurrerantzean, Datuak Babesteko Errege Dekretua) garatzeko Erregelamendua onartzen duenak, ezarritako baldintzetan. Horretarako, idatzizko jakinarazpena bidali beharko du gure webguneak emandako edozein harreman-bidetara.

Bezeroen helbide elektronikoak erabiltzeko lege-eremua. Bezeroek, alta emateagatik eta gure produktuak erosteagatik, posta elektronikoz jaso ditzakete sustapenak eta nobedadeei buruzko informazio-buletinak. Zerbitzu hori Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legearen 21.2 artikuluan ezarritakoaren mende dago. Lege hori Telekomunikazioei buruzko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorrak aldatu zuen, eta merkataritza-komunikazioak bide elektronikoz bidaltzeko baimena ematen du, baldin eta aldez aurreko kontratu-harremana badago eta kontratazioaren xede izan ziren antzeko produktu edo zerbitzuak argitaratzen badira. Hala ere, Zeraingo Udalak bidaltzen dituen merkataritza-komunikazio guztiak argi eta garbi identifikatuko dira mezuaren hasierako publizitatearen erreferentziaren bidez, eta Zeraingo Udala identifikatuko dute bidalketaren erakunde arduradun gisa. Bidalketa bakoitzak doako bitarteko erraz bat emango du hartzaileak posta elektronikoz merkataritza-komunikazioen sisteman baja eman ahal izan dezan.

LEGERIA APLIKAGARRIA.

Gure webgunean egindako merkataritza-transakzioak Espainiako legediaren mende daude.

Gaiari aplikatu beharreko legeak:

  • 3/2014 Legea, martxoaren 27koa, azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina aldatzen duena.
  • 524/2013 (EB) Erregelamendua, Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko maiatzaren 21ekoa.
  • 1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onartzen duena.
  • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa, eta 32/2003 Lege Orokorra, azaroaren 3koa, Telekomunikazioei buruzkoa.
  • 7/96 Legea, urtarrilaren 15ekoa, Txikizkako Merkataritza Antolatzekoa (2/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, Txikizkako Merkataritzaren Antolamenduaren Osagarria; 47/2002 Legea, abenduaren 19koa, 7/1996 Legea aldatzen duena; eta 1/2010 Legea, martxoaren 1ekoa, 7/1996 Legea aldatzen duena)
  • Kontratazioaren Baldintza Orokorrei buruzko 7/1998 Legea
  • Aplikatzekoak diren legezko xedapen guztiak.
  • Kontratazio-baldintza orokor hauen interpretazioan edo aplikazioan gatazkarik edo desadostasunik egonez gero, gaiaz arduratzen diren epaitegiak edo auzitegiak jurisdikzioaren arloan aplikatzekoa den araudiak xedatzen dituenak izango dira.

LINEAKO LITIGGIOAK EBAZTEA.

524/2013 (EB) Erregelamenduaren 14.1 artikuluaren arabera, Europako Batzordeak lineako auziak ebazteko plataforma bat eskaintzen du, kontsumitzailearen eta gure merkataritzaren arteko desadostasun, gatazka eta abarren kasuan erabil daitekeena. Litigioak linean ebazteko plataforma horretarako sarbidea honako esteka honetan dago: http://ec.europa.eu/consumers/odr /.

Litiggioak linean ebazteko plataforma EBn bizi diren kontsumitzaileek bakarrik erabil dezakete. Prozesuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, esteka hau kontsulta dezakezu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main /? event = main.help.faq