Babes figurak

BABES
FIGURAK

Biodibertsitatearen babeserako garatzen diren habitat natural eta seminaturalak kontuan izanik, eta Euskal Autonomia Erkidego (EAE) lurralde mailan Zeraingo mendiek konektibitate ekologikorako aurkezten duen intereseko kokapen estrategikoa dela eta, natur baliabideen kontserbazioa eta aprobetxamenduaren oreka bermatzearren ondorengo babes-figura nagusiak disfrutatzen dira Zeraingo lurretan:

  • Aizkorri-Aratz Parke Naturala
  • Natura 2000: Aizkorri-Aratz Kontserbazio Bereziko Eremua.
  • EAE-ko korridore ekologiko sarea